Levada do Caldeirão Verde

Casa de Quiemadas. Początek jednej z najpiękniejszych tras na maderze.

Sao Jorge widziana z lewady

Rozdroże. Możemy wybrać drogę na szczyt Pico Ruivo, pójść szlakiem lewad do Caldeirao Verde, albo wrócić dwoma drogami do miejscowości na północnym wybrzeżu.

Jaskrawe i przesadne znaki gdzieś w środku buszu. Jeszcze ciekawsze są cienkie szyny pod nogami

Trasa do Caldeirao Inferno.

Od południa wzdłuż lewady prowadzi bardzo szeroka i wygodna droga. Poza fragmentami pokonywanymi w tunelu.

Po południowej stronie grani, lewada przyjmuje nazwę do Noguiera. Nad głowami widqć majestatyczną turniczkę

Miejsce gdzie stałem było górnym brzegiem wielkiego osuwiska; pionowy las nad głową też nie budził zaufania

Levada do Pico Ruivo. Czyli jeden z dwóch dwukilometrowych tuneli na maderze. Przebija grań główną z północy na południe.

Przepaściste stoki to norma na tutejszej trasie. Bezpieczeństwo stanowi betonowy murek i poręcz, a w razie czego koryto lewady.