Branná czyli dawne Goldenstein

Wśród ślicznych gór, pomiędzy Śnieżnikiem a Jesionikiem znajduje się miasteczko o bardzo szacownych dziejach. Posiadający prawa miejskie od 1436 roku Goldenstein, zamieszkiwany kiedyś przez ponad 1000 osób, (dziś 300) może poszczycić się dobrą lokalizacją i przyjemną dla oka, małomiasteczkową architekturą. Kiedyś leżała w obszarze Kraju Sudetów.
Gotycko-renesansowy zamek Kolštejn z XIV wieku, budynek wójtostwa z kwadratową wieżą z przełomu XVI i XVII wieku, kościół parafialny z 1614 roku oraz ratusz z początku XX wieku stanowią główną oś miasta. W centrum można znaleźć knajpkę i darmowy parking. Droga z Jesenika do Hanuszowic, prowadząc głęboką doliną, dość skutecznie czyni miejscowość niewidoczną, z kolei widok z góry jest niezrównany.